Όροι και Προϋποθέσεις

Η ιστοσελίδα olivespa.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και εμπορίας της επιχείρησης «Olive Spa». Τα εμπορικά σήματα Olive Spa και Santo Volcano Spa που προβάλλονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης «Olive Spa». Ο διαδικτυακός τόπος olivespa.gr δημιουργήθηκε για να περιγράψει τις προσφερόμενες προς εσάς υπηρεσίες οι οποίες διέπονται από τους παρακάτω «Όρους και Προϋποθέσεις». Η είσοδός σας στην ιστοσελίδα συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της. Διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία «Olive Spa». Αν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τη φύση ή την προτεινόμενη χρήση των προϊόντων μας, μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@olivespa.gr.

H επιχείρηση «Olive Spa» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αυτούς του όρους και προϋποθέσεις μονομερώς και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία τροποποίησης των όρων-προϋποθέσεων, εξαιρείται αυτής.

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι περιγραφές των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας παρατίθενται με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, απόδοσης χρωμάτων ή τυχόν άλλων ανωμαλιών που να έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια λόγω ανωτέρας βίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πιθανά τεχνικά προβλήματα που έχουν σχέση με κακόβουλο λογισμικό. Ρητά δηλώνεται ότι ο χρήστης της ιστοσελίδας έχει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση που χρειαστεί να επισκευαστεί οποιοσδήποτε εξοπλισμός χρησιμοποιείται για να κάνει χρήση της ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα είναι αδιάλειπτη και χωρίς τεχνικά προβλήματα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα που ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά συμπεριλαμβάνουν τα κείμενα, γραφικά, απεικονίσεις, εικόνες, εικονίδια, σχέδια, ηχητικά αποσπάσματα, βίντεο, ιδέες, γραφικά, φωτογραφίες, λογισμικό, συνδέσμους, newsletter κ.α. καθώς και συνδυασμούς αυτών είναι ιδιοκτησία της «Olive Spa» και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των συνεταίρων ή των παρόχων αδειών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλα τα εμπορικά σήματα, επωνυμίες, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων των meta tags ή άλλων hidden texts που περιέχουν τέτοια πληροφορία αποτελούν εμπορικά κατοχυρωμένα στοιχεία της επιχείρησης και δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν, μεταποιηθούν, αντιγραφούν, μεταπωληθούν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή της.

Σύνδεση